Geschiedenis

Groei                                 image002                                                                                                                                                                                                                                                                                  De eerste zaterdag van de maand was er altijd een tornooi. Omdat Hugo in hogere reeksen had gespeeld kende hij vele trainers en ploegen. Met zijn connecties kon hij goede ploegen strikken voor deze tornooien. Deze ploegen deden dat gratis. Ook dit zorgde telkens voor vele supporters. De spelers hadden ook baat bij zulke betere tegenstanders: ze werden er harder en beter van. Vanaf 1969 kwam er jeugd bij. Er kwamen miniemen ploegen en cadetten ploegen. Al deze ploegen werden getraind en gecoacht door Hugo zelf. Hugo heeft in ‘69 bij NILOS (Nederlandstalig Instituut voor de Lichamelijke Opvoeding en de Sport) zijn diploma A van baskettrainer gehaald. De miniemen speelde nog geen echte wedstrijden maar die speelde tegen elkaar in verschillende kleuren. Dit was ook het geval voor de cadetten.   Rond 1970 trainde de ploegen op het pleintje van Erasmus de toenmalige Rijksschool. Hierop kwam al snel veel kritiek vermits het Christelijk gezinde boerendorp niet kon verkroppen dat uitgerekend de Socialisten een pleintje ter beschikking stelden. Deken Verbist is naar Hugo toe gestapt en vertelde dat hij de volgende dag aanwezig moest zijn op een vergadering in Sint – Jozef. Daar werd hem meegedeeld dat de Broeders (nu de Sint – Jozefschool) materiaal zouden aankopen voor een pleintje aan te leggen. Voortaan zou ESBAC op het pleintje van de broeders kunnen trainen.


1 2 3 4


Comments are closed.